ANALYSIS. CONCLUSIONS. SOLUTIONS

אנליזה. מסקנות. פתרונות.

 

גורם המפתח שמונע מ-80% מהחברות במשק לצמוח ולהגדיל הכנסות הם צווארי בקבוק המצויים בתהליכים העסקיים. מטרת תוכנית ScaleUp היא לאתר, לנתח ולתת פתרונות כוללים להגדלת המכירות השנתיות בעד כ-30 אחוזים.

 

איך תוכנית SCALE UP פועלת

 

STEP

01

 
 
 

אנליזה ANALYSIS

צוות המומחים שלנו ב-ZERM AGENCY המגיע עם 20 שנות ניסיון מצטבר יושב ומנתח לעומק את שלוש ה-Pipelines המרכזיים בחברה:
שיווק, מכירות ופיתוח עסקי במטרה לאתר את החוליות החלשות וצווארי הבקבוק המפריעים לארגון לבצע ScaleUp בהגדלת הרווחים.

אנליזה.png

STEP

02

מסקנות CONCLUSIONS

לאחר שלב הניתוח הטכני נסיק את המסקנות ונצביע במדויק היכן נמצאים הליקויים הקריטיים בתהליכי המכירה. תובנות העומק יסייעו לשפר את המדדים במשפכי השיווק, המכירות והפיתוח העסקי כמעט באופן מיידי.

 
מסקנות.png

STEP

03

פתרונות.png

פתרונות SOLUTIONS

המפתח המרכזי של תוכנית ScaleUp הוא במתן פתרונות ממוקדים לכל שלב בתהליך  המכירה החל מפתרונות שיווקיים ועד הצעות ייעול ופיתוח עסקי שיגדילו הכנסות ויצמצמו עלויות.

virtual-reality-technology-digital-marketing.jpg

SCALE UP WITH US